The White Stripes

The White Stripes

Album
1999
Sympathy for the Record
Featured Albums
Álbum
2007
Álbum
2003
Álbum
2000